Annemie Bogaerts is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Departement Chemie van de Universiteit Antwerpen, en ze is hoofd van de onderzoeksgroep PLASMANT.
Haar onderzoeksactiviteiten richten zich op de studie van plasma en plasma-oppervlak interacties door middel van computermodellering en experimenten, voor verschillende toepassingen, nl. CO2 , NH4 and N2 conversie in meer waardevolle chemische producten en brandstoffen, plasmageneeskunde, micro-elektronica, nanotechnologie en analytische chemie.
Haar onderwijstaken omvatten chemie in het dagelijks leven (incl. practicum), kinetiek van gassen en chemische reacties, fysiscochemie van oplossingen en colloïden, plasmatechnologie, plasma modelling en chemical reaction engineering.
Meer informatie over haar onderzoek vindt u op haar persoonlijke website (Engels) en op de website van de onderzoeksgroep PLASMANT (Engels).