Annemie Bogaerts

Over Annemie Bogaerts

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Plasma Lab voor toepassingen in duurzaamheid en geneeskunde - Antwerpen (PLASMANT)

Expertise

  • Combinatie van experimenteel en computationeel onderzoek naar plasma's en plasma-oppervlak interacties voor allerlei toepassingen: 1) Plasma-gebaseerde gasconversie en plasmakatalyse voor CO2 conversie naar waardevolle chemische componenten en brandstoffen, N2 fixatie uit de lucht voor de synthese van bouwstenen van het leven (bv. meststoffen), CH4 conversie naar hogere koolwaterstoffen en geoxygeneerde verbindingen,... Dit omvat experimenten in verschillende soorten plasmareactoren om de conversie, selectiviteit en energy-efficientie te verbeteren, alsook modellering van de plasmachemie, plasma reactor design en plasma-oppervlak interacties. 2) Plasmabehandeling van kankercellen: pancreas, melanoma, glioblastoma, longkanker, borstkanker. Onderzoek naar het mechanisme van selectieve kankerbehandeling door vergelijking met gewone cellen. 3) Plasma-vloeistof interactie, voor medische toepassingen: Studie van het gedrag van plasmadeeltjes in de vloeistoffase. 4) Plasma's voor analytische chemie, materiaalwetenschappen en micro-electronikca toepassingen: modellering van de plasmachemie voor verschillende gasmengsels en verschillende types plasmareactoren.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.