Annie Pinxten

Academisch medewerker (ZAP)

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Didactica
Gedragsecologie & Ecofysiologie

Expertise

  • Vakdidactieken Biologie en Natuurwetenschappen Lerarenopleiding Misconcepties rond evolutie, gedrag van mensen en dieren in het secundair en hoger onderwijs Onderzoekscompetenties in het secundair onderwijs Gedragsecologisch- en Ecotoxicologisch onderzoek bij zangvogels

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.