Ans De Vos

Gastprofessor

Foto ID

Over Ans De Vos

Ans De Vos heeft een master in de psychologie (KU Leuven, 1995) en een bijkomende master in Personeelswetenschappen (Universiteit Antwerpen, 1996). Zij behaalde haar doctoraat in de toegepaste economische wetenschappen aan de Universiteit Gent (2002) en is momenteel professor aan de Universiteit Antwerpen, Faculteit Bedrijfskunde en Economie, departement Management (30%) en aan Antwerp Management School (70%). Voordien was zij voltijds werkzaam als docent en hoofddocent aan Vlerick Business School (2003-2011) en deeltijds verbonden als BAP aan de Universiteit Antwerpen (10%, 2003-2013). Zij is ook als vrijwillig medewerkster verbonden aan het departement 'Work and Organisation Studies', KULeuven (sinds 2005). Tijdens haar doctoraatsopleiding verbleeft zij als 'visiting PhD student' aan de Universiteit van Tilburg (2000-2002).

Als professor aan de Universiteit Antwerpen doceert zij momenteel de vakken 'Organisatiegedrag', 'Performantie, belonen en waarderen' en 'Leadership & Career Development' binnen de FTMaster programma's aan Antwerp Management School. 

Haar voornaamste onderzoeksthema's zijn duurzame loopbanen, loopbaanontwikkeling, loopbaanmanagement, inzetbaarheid, en het psychologisch contract.

In 2015 pubiceerde zij het "Handbook of Research on Sustainable Careers" (EE Publishing), waarmee zij de basis legde van theoretisch en empirisch onderzoek naar loopbanen vanuit een nieuw perspectief dat beantwoordt aan de uitdagingen met betrekking tot loopbanen in onze huidige arbeidsmarkt. Met haar werk over duurzame loopbanen levert zij niet enkel een bijdrage aan het academische onderzoeksdomein omtrent loopbanen, maar inspireert zij ook het arbeidsmarktdebat en het beleid en geeft zij, onder andere via keynotes, bruikbare inzichten aan beleidsmakers binnen organisaties omtrent duurzaam loopbaanbeleid. 

Ans De Vos is momenteelAssociated Editor van het European Journal of Work and Organizational Psychology (sinds 2017) and lid van de editorial board vanCareer Development International en Journal of Managerial Psychology.

Haar werk is onder meer gepubliceerd in de volgende academische tijdschriften: Academy of Management Review, Journal of Vocational Behavior, Human Resource Management, European Journal of Work and Organizational Psychology, Journal of Organizational Behavior, en International Journal of HRM.

Statuut & functies

Zelfstandig academisch pers.
  • hoogleraar

Contact

Stadscampus
Boogkeers 5
S.BK-A.204
2000 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. 032654741
ans.devos@ams.ac.be