Onderzoeksgroep

Expertise

Ans De Vos is werkzaam als hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie, en als gewoon hoogleraar aan de Antwerp Management School. Daar is zij sedert 2011 houder van de SD Worx Leerstoel “Next generation work: creating sustainable careers", met als onderzoeksfocus de veranderende aard van werk en loopbanen, en duurzaam loopbaanbeleid. Daarbij gaat haar aandacht specifiek naar de interactie werknemer – organisatie – arbeidsmarkt en hoe inzicht in deze drie partijen noodzakelijk is om tot een duurzaam loopbaanbeleid te komen. Lopende projecten binnen de leerstoel focussen zich momenteel op de invloed van demografische, technologische en economische veranderingen en van de pandemie op jobs, arbeidsrelaties, en loopbanen van verschillende categorieën werkenden. Daarnaast adviseert zij als expert de Vlaamse minister van werk Hilde Crevits over de relance van de arbeidsmarkt, is zij lid van het Economisch Relancecomité, en voorzitster van het Partnerschap Levenslang Leren, aangesteld door de Vlaamse regering. Zij is momenteel promotor van een FWO Excellence of Science (EOS) project genaamd “Sustainable careers for dual-earners and project based workers: a stakeholder perspective”, samen met HEC-UCL en KU Leuven (looptijd 2018-2021). Het onderzoek van AMS spitst zich hierin toe op wat de duurzaamheid van de loopbanen van freelancers en medewerkers in tijdelijke projectteams bepaalt en de rol van het organisatiebeleid hierin. Binnen het expertisecentrum Next Generation Work begeleidt zij meerdere projecten die gaan over de invloed van (technologische) veranderingen op werk, competenties en inzetbaarheid. Dit omvat onder andere een onderzoek voor Argenta (partner van het onderzoekscentrum) met aanbevelingen tot het implementeren van een duurzaam loopbaanbeleid en een grootschalige bevraging van leidinggevenden en werknemers over de vaardigheden voor de toekomst. Sinds de uitbreek van de pandemie bevraagt zij op regelmatige basis werkgevers en werknemers om de impact op werk en loopbanen te bestuderen, en zij rapporteert hierover zowel in de populaire media, vakpers en academische outlets. Ze is momenteel promotor van ESF projecten over het begeleiden van digitale transformatie in KMO's (i.s.m. Syntra) en het uitwerken van een inclusief personeelsbeleid (VOKA - WELT project). Zij was recent ook promotor van een ESF Innovatie door Exploratie project gericht op het versterken van loopbanen in zelforganiserende teams (samen met Tabor Groep and Workitects) en een VIONA onderzoek over werk-naar-werk transities. Andere relevante onderzoeksprojecten die zij recent begeleidde zijn onder meer projecten in opdracht van de sectoren VIVO, essenscia Vlaanderen, en Comeos naar de invloed van technologische veranderingen op werk en inzetbaarheid. De voorbije jaren was zij ook promotor van diverse andere onderzoeksprojecten, waaronder VIONA projecten. Zo was zij inhoudelijk expert voor het internationale ESF lerend netwerk “Careers and AGE (Age, Generations, Experience) (2013-2013). Zij was ook co-promoter van het “Centre voor Careers Research” binnen het het Steunpunt Werk en Sociale Economie, een beleidsondersteunend centrum gefinancierd door de Vlaamse overheid (looptijd 2011-2015). Ze coördineerde een vijfjarig onderzoeksproject naar “Competentieontwikkeling in organisaties” als onderdeel van het Steunpunt Werk en Sociale Economie (2007-2011), en een project in opdracht van OESO over “Leveraging training and development skills in SME’s in Flanders”. Ans De Vos is momenteel promotor van 6 doctorandi en zetelt als begeleider of examinator in meerdere doctoraatscommissies in binnen- en buitenland.

Steunpunt Werk en Sociale Economie (2012 - 2015). 01/01/2012 - 30/04/2016

Abstract

Het Steunpunt Werk en Sociale Economie (2012-2015) is een uitgebreid consortium van diverse onderzoeksgroepen die samenwerken teneinde de Vlaamse Overheid te informeren over arbeidsmarkt gebonden vraagstukken. Het Antwerpse team is betrokken bij de onderzoekslijn Loopbanen die kijkt naar arbeidsloopbanen op een dynamische manier.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject