Ariel is onderzoeker binnen feministische rechtstheorie en kritische juridische mannelijkheid studies aan de Universiteiten van Antwerpen en Gent. Haar FWO-gefinancierd doctoraatsonderzoek heeft als titel “Mannelijkheid als Eigendom” en bevindt zich op het kruispunt van rechten, genderstudies en filosofie. Ze maakt gebruik van het concept eigendom om zichtbaar te maken waar mannelijke privileges zich verschuilen in een steeds genderneutraler rechtssysteem. Op die manier herdenkt haar onderzoek hoe het recht, gender en macht zich tot elkaar verhouden.