Ontrafelen van het synergistisch potentieel van CD70-gerichte CAR natuurlijke killer cellen met eerstelijns chemotherapie in 3D cultuurmodellen als een nieuwe combinatie behandeling voor gemetastaseerde dikkedarmkanker patiënten. 01/01/2024 - 31/12/2024

Abstract

Ondanks de screeningcampagnes krijgen jaarlijks 8000 mensen in België de diagnose van dikkedarmkanker. Hiervan hebben 25% van de patiënten al metastases bij de diagnose en zullen er nog eens 40% metastases ontwikkelen tijdens hun verder ziekteverloop. De behandeling van patiënten in een vergevorderd stadium berust voornamelijk op multi-drug chemotherapieën die gecombineerd kunnen worden met doelgerichte therapieën, echter met weinig resultaat. Deze groep patiënten heeft dus nood aan nieuwe, verbeterde behandelingen. In dikkedarmkanker bestaat er een nauwe interactie tussen de tumorcellen en de tumomicro-omgeving, waarin kanker-geassocieerde fibroblasten de meest voorkomende cellen zijn. Deze zijn ook betrokken bij de vorming, groei en migratie van de tumor, en kunnen een schild vormen rond the tumor dat de werking van systemische therapieën belemmert. Toch is het gebleken dat niet alle kanker-geassocieerde fibroblasten zorgen voor tumor progressie en is het belangrijk om selectief te gaan aanvallen. In ons lab hebben we als eerste een subgroep kanker-geassocieerde fibroblasten ontdekt met een hoge expressie van CD70 die meer voorkomen bij vergevorderde stadia en duidelijk geassoceerd zijn met tumor migratie en immuunsuppressie. Wij zijn ervan overtuigd dat het uitschakelen van deze CD70+ kanker-geassocieerde fibroblasten de werking van chemotherapie kan verbeteren. In dit project wil ik onderzoeken of een CD70-gerichte immuunceltherapie het effect van eerstelijns chemotherapieën sterk kan verbeteren gebruik maken van state-of-the-art 3D cultuur modellen en in-house ontwikkeld drug screen imaging platform.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject