Onderzoeksgroep

Expertise

Barbara Briers is Professor in Marketing aan de Universiteit Antwerpen en als onderzoeksprofessor verbonden aan de Universiteit Gent. Ze behaalde een doctoraat in Marketing aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de KU Leuven en was eerder verbonden aan de faculteit van HEC Paris (2006-2009), Tilburg University (2009-2015 tenured) en Vlerick Business School (2015- 2021). Ze doceert marktonderzoek, consumentengedrag en gedragseconomie. Barbara's onderzoek richt zich op sociale marketing en beïnvloeding, voedselconsumptie en percepties, en de effecten van vermogensongelijkheid op consumentengedrag. Haar werk is onder meer gepubliceerd in het Journal of Marketing Research, het Journal of Consumer Research, het International Journal of Research in Marketing en Psychological Science. Ze is lid van de Editorial Review Board van het Journal of Consumer Psychology en het International Journal of Research in Marketing.

Waar komt het geloof vandaan dat gezonde voeding niet lekker is: natuur of opvoeding? 01/08/2023 - 31/07/2027

Abstract

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de overtuiging dat smaak en gezondheid in voeding negatief gecorreleerd zijn, de Unhealthy = Tasty Intuition (UTI), de kans op overgewicht bij consumenten vergroot. De vraag rijst hoe het UTI-geloof zich ontwikkelt en in hoeverre dit een kwestie van nature of nurture is. De UTI was eerder van belang voor consumentenonderzoekers, maar de nature-nurture-kwestie is nog niet onderzocht. We dragen bij aan de literatuur over opvattingen en percepties van voeding door de ontwikkeling ervan te onderzoeken in een context van nature-nurture, variërend van de biologische aanleg van kinderen voor smaak en voeding (project 1), tot de directe thuisomgeving van kinderen in hun vroege levensfase (project 2), tot bredere sociale en culture invloeden (project 3). We hanteren dus een "biopsychosociale" benadering. Deze vragen zijn belangrijk voor een breed publiek: ouders, opvoeders, dokters, overheidsfunctionarissen, consumentenonderzoekers … Het werpt licht op de biologische aanleg van kinderen i.v.m. voedingsvoorkeuren en hoe ze worden gesocialiseerd als consumenten in de hedendaagse samenleving. Ons onderzoek heeft tot doel een meer omvattend beeld te krijgen van de oorsprong van een geloofssysteem over voeding dat een leven lang kan meegaan. Als we beter begrijpen hoe het UTI-geloof zich ontwikkelt, kan er verder onderzoek plaatsvinden om nieuwe gezondheidsinterventies te testen die dit geloofssysteem al vroeg in de kindertijd kunnen ombuigen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject