Onderzoeksgroep

Expertise

Barbara Briers is Professor in Marketing aan de Universiteit Antwerpen en als onderzoeksprofessor verbonden aan de Universiteit Gent. Ze behaalde een doctoraat in Marketing aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de KU Leuven en was eerder verbonden aan de faculteit van HEC Paris (2006-2009), Tilburg University (2009-2015 tenured) en Vlerick Business School (2015- 2021). Ze doceert marktonderzoek, consumentengedrag en gedragseconomie. Barbara's onderzoek richt zich op sociale marketing en beïnvloeding, voedselconsumptie en percepties, en de effecten van vermogensongelijkheid op consumentengedrag. Haar werk is onder meer gepubliceerd in het Journal of Marketing Research, het Journal of Consumer Research, het International Journal of Research in Marketing en Psychological Science. Ze is lid van de Editorial Review Board van het Journal of Consumer Psychology en het International Journal of Research in Marketing.