Bart Eeckhout

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Antwerp Centre for Digital humanities and literary Criticism (ACDC)

Expertise

  • 1. Moderne Engelstalige literatuur (klemtoon: Amerikaanse literatuur van de 20ste eeuw). 2. Modernistische poëzie: Wallace Stevens. 3. Studies over LGBTIQ-thema's en queer theory, vooral in het veld van de interdisciplinaire cultuurstudies (vnl. contemporaine literatuur in het Engels en recente geschiedenis) en met betrekking tot de wisselwerking tussen academisch en maatschappelijk activistisch werk. 4. Multidisciplinaire stadsstudies (als lid van het Urban Studies Institute) met klemtoon op New York City en literaire stadsstudies. 5. Antwerp Research Institute for the Arts (als voorzitter), met bijzondere aandacht voor multidisciplinair onderzoek in de muziek. 6. Literatuur en filosofie; literatuur en architectuur; literatuur en muziek. Voor meer details: zie mijn persoonlijk webpagina aan de UAntwerpen.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.