Bart Van Rompaey

Verpleegkunde en vroedkunde

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Centrum voor Onderzoek en Innovatie in de Zorg (CRIC)

Expertise

  • Onderzoek naar de preventie, het ontstaan, het verloop en de behandeling van delirium in diverse omgevingen: 1) Het delirium werd bekeken op afdelingen voor intensieve zorg in verschillende acute ziekenhuizen. Risicofactoren werden in kaart gebracht met advies voor preventieve maatregelen. 2) Bewoners van rusthuizen blijken erg gevoelig voor delirium. Hiervoor moeten specifieke medewerkers opgeleid worden om te screenen en preventieve of curatieve maatregelen te nemen. Farmacologische zorg door verpleegkundigen. 1) Ontwikkeling van een model voor de rol van verpleegkundigen in de interprofessionele Farmaceutische zorg 2) Zelfmanagement van medicatie bij patiënten met schizofrenie of bipolaire stoornis 3) Voorschrijven door vroedvrouwen Alcoholgebruik bij jonge adolescenten in Thailand: 1) Verkennen en verklaren van de kenmerken van alcoholgebruik onder Thaise jonge adolescenten. 2) Aanbevelingen doen voor een effectieve educatieve campagne om de negatieve gevolgen van alcoholgebruik onder Thaise vroege adolescenten te verminderen.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.