Babylonische spraakverwarringen in het gerechtelijk recht. Pleidooi voor een definiëring van de begrippen eindvonnis, eindbeslissing, beslissing alvorens recht te doen, maatregel van inwendige aard

Bron
Redelijk eigenzinnig... Liber amicorum Eric Brewaeys, Philippe Colle, Erna Guldix, Bruno Maes / Alofs, Elisabeth [edit.]; et al. [edit.]-p. 949-966
Auteur(s)