Wat als de arbitragekosten de toegang tot de arbitrale procedure of de daarop volgende rechtsmiddelen onmogelijk of uiterst moeilijk maken?

Bron
Entre tradition et pragmatisme : liber amicorum Paul Alain Foriers / Jafferali, Rafaël; et al.-p. 1681-1708
Auteur(s)
Citatielink

Het hoger beroep tegen uitspraken van de familierechtbank

Bron
Handboek familieprocesrecht / Senaeve, P. [edit.]-p. 557-618

De krachtlijnen van het nieuwe burgerlijke bewijsrecht

Bron
Het nieuwe bewijsrecht. ALLIC V /Vansweevelt, T. [edit.]; et al.-p. 1-34

De nieuwe richtlijnen consumentenkoop en levering van digitale inhoud. Bewijsaspecten

Bron
Nieuw recht inzake koop & digitale inhoud en diensten /Claeys, I. [edit.], Terryn, E. [edit.]-p. 387-426