Ben Jeurissen

Post - doc navorser

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Visielab

Expertise

  • Ben Jeurissen ontwikkelt innovatieve methoden om de witte stof bundels in onze hersenen in kaart te brengen. Hij maakt hiervoor gebruik van diffusie MRI, een geavanceerde beeldvormingstechniek die de willekeurige microscopische beweging van watermoleculen kan opmeten in levend weefsel zonder blootstelling aan schadelijke straling. De nieuwe technieken die hij ontwikkelt worden toegepast in de studie van psychische aandoeningen zoals depressie, schizofrenie en bipolaire stoornis en van belangrijke neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer. Dr. Jeurissen ontwikkelde een nieuwe analysemethode voor witte stof banen, die rekening houdt met de aanwezigheid van andere hersenweefsels zoals grijze stof en hersenvloeistof. Dit laat toe de verbindingen in de hersenen veel nauwkeuriger te lokaliseren en te karakteriseren. Zijn techniek wordt toegepast onder meer in de studie van epilepsie en de ziekte van Alzheimer, vroege hersenontwikkeling, evenwichtsstoornissen, hersentumoren, en veroudering. Daarnaast worden zijn technieken ingezet om na te gaan hoe de hersenen van astronauten veranderen tijdens hun langdurig verblijf in het internationaal ruimtestation.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.