Armoede en toegang tot justitie (na) dertig jaar : de rechtshulp als onmisbare schakel

Bron
Armoede en sociale uitsluiting : jaarboek 2021 / Coene, J. [edit.]; et al.-p. 102-122
Auteur(s)

De coronapandemie is geen gelijkmaker : naar een 'pandemierechtvaardigheid' aan de hand van La Peste van Albert Camus

Bron
Armoede en sociale uitsluiting : jaarboek 2021 / Coene, J. [edit.]; et al.-p. 30-50
Auteur(s)

Extern melden van integriteitsschendingen: van een algemenereflectie naar de Belgische praktijk

Bron
Deontologie en integriteitsbewaking voor criminologen / Verhage, A. [edit.]-p. 247-279
Auteur(s)