Bert De Munck

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Centrum voor Stadsgeschiedenis

Expertise

  • Historisch onderzoek naar steden en stedelijke samenleving. Focus op de productie en verspreiding van technische kennis en vaardigheden; de beoordeling van arbeid en de sociale economie; migratie, civil society en governance. Chronologische nadruk op 15e tot 19e eeuw. Interdisciplinaire en conceptuele aanpak.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.