Birgit Houben

Birgit Houben

Contact

Campus Middelheim
Tel.
+3232653139
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen, BEL
Als coördinator kwaliteitszorg en excellentie in onderzoek is Birgit betrokken bij verschillende selectie- en evaluatieprocessen. Zo organiseert Birgit de onderzoeksvisitaties aan de UAntwerpen en ook de selecties en evaluaties van de Onderzoeksexcellentieconsortia (OEC) en de Kernfaciliteiten. Daarnaast zorgt zij voor de ondersteuning bij de wervings- en evaluatieprocedures voor ZAPBOF-professoren. Verder verleent ze ondersteuning bij aanvragen voor de verschillende types van Francqui-leerstoelen en de eredoctoraten.

Afdeling

Statuut & functies

Admin. & techn. personeel

  • domeincoördinator