Birgit Houben

Domeincoördinator

Foto ID

Volg Birgit op

Over Birgit Houben

Dr. Birgit HOUBEN is als coördinator kwaliteitszorg en excellentie in onderzoek in het bijzonder belast met de organisatie van de onderzoeksvisitaties, de selectie van de excellentieconsortia (OEC) en de evaluatie van de Methusalem-houders en de kernfaciliteiten. In het kader van haar functie staat zij ook in voor bibliometrische studies en profielbepalingen in het algemeen. Verder staat ze in voor de jaarlijkse monitoring van de onderzoeksgroepen en de administratieve ondersteuning bij de eredoctoraten en de financiering van de Francqui-Stichting.

Birgit studeerde geschiedenis aan de UFSIA (1999-2001) en aan de UGent (2002-2004). In 2009 behaalde ze haar doctoraat in de geschiedenis met als titel “Wisselende gedaanten. Het hof en de hofhouding van de landvoogden Isabella Clara Eugenia (1621-1633) en de kardinaal-infant don Fernando van Oostenrijk (1634-1641) te Brussel”. Daarna werkte ze enkele maanden als redacteur en onderzoeker bij het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den Haag. In 2010 ging ze aan de slag bij het Departement Onderzoek van de UAntwerpen.

 

Statuut & functies

Admin. & techn. personeel
  • domeincoördinator

Contact

Campus Middelheim
Middelheimlaan 1
M.A.123
2020 Antwerpen
België
Tel. 032653139
birgit.houben@uantwerpen.be