Jagen uit ambitie: De vorstelijke jacht en representatie van de macht aan het Hof van Savoie. 01/10/2018 - 30/09/2022

Abstract

Onder invloed van de antropologie en de 'performative turn' in de sociale wetenschappen, beschouwt dit project soevereiniteit als een continu proces van het maken van claims. Vanuit dat perspectief kan het vertoon van de macht bestudeerd worden aan de hand van ogenschijnlijk triviale activiteiten. Als een van dergelijke activiteiten het verdient om vanuit dit perspectief bestudeerd te worden, dan is het de vorstelijke jacht. De (financiële) middelen die ter beschikking gesteld worden van de jacht bieden ons een maatstaf om de investering in het machtsvertoon te meten en zo de evolutie op lange termijn in kaart te brengen. De rekeningen van de jacht tonen niet alleen dat de macht keer op keer geconstrueerd werd, ze tonen ook hoe symbolische geweld van de jacht weerstand opriep. Door de evolutie van de vorstelijke jacht over een lange periode te bestuderen, wil dit project een geheel nieuw inzicht in het vertoon van de macht opleveren. Aansluitend bij het FWO-project over de Habsburgse Nederlanden, richt dit onderzoek zich op de staten van het Huis van Savoie omwille van de ongebruikelijke kwaliteit van de archivalische bronnen en vanwege de spectaculaire statusverhoging die deze dynastie doormaakte tussen het midden van de zestiende en de late achttiende eeuw.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject