Bruno Peeters

Bruno Peeters

Contact

Stadscampus
Tel.
032655484
Venusstraat 23
2000 Antwerpen, BEL
Bruno Peeters is gewoon hoogleraar aan de faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen waar hij de opleidingsonderdelen fiscaal recht, Europees fiscaal recht en vennootschapsbelasting doceert. Aan dezelfde universiteit studeerde hij rechten (Lic. Iuris, 1982) en filosofie (Bac. Filosofie, 1979), en behaalde hij zijn doctoraat (1988) in het gebied van economisch publiekrecht (De continuïteit van het overheidsondernemen).

Zijn belangrijkste onderzoeksinteresses zijn Europees en internationaal fiscaal recht, algemene (constitutionele) beginselen van het fiscaal recht, fiscaal federalisme, fundamentele rechten van de belastingplichtige en BTW.

Bruno Peeters is initiatiefnemer en directeur van de Master in het Fiscaal Recht (sinds 1995), oprichter en voorzitter van Antwerp Tax Academy (sinds 2012) en woordvoerder van het onderzoekscentrum DigiTax (sinds 2019) dat zich bezighoudt met interdisciplinair onderzoek naar de uitdagingen en opportuniteiten van digitalisering en fiscaliteit. Sinds de start in 2018 is hij ook voorzitter van de Stuurgroep van de Permanente Vorming Douane en Accijnzen die in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Financiën en de privésector wordt ingericht aan de Universiteit Antwerpen. Hij was decaan van de Faculteit Rechten (2001-2003), lid van de Raad van Bestuur van de Universiteit Antwerpen (2011-2015) en gasthoogleraar Fiscaal Recht aan de Universiteit van Bologna (2008-2009).

Hij is (co-)auteur van verschillende beleidsondersteunende onderzoeksrapporten met een concrete impact op de fiscale wetgeving, zoals bijvoorbeeld op het gebied van de successierechten, de woonfiscaliteit en personenbelasting. In 2011 werd hij aangesteld als speciaal adviseur van de Koninklijke Bemiddelaar met het oog op de verdeling van de fiscale bevoegdheden binnen de 6e Belgische staatshervorming.
Hij verwierf tal van onderzoeksfondsen waaronder Methusalemfinanciering voor het DigiTax, centre of excellence, financiering van het BOF en het FWO, financiering van de Europese Commissie en van verschillende andere overheden en private partners. Hij is de promotor van 14 verdedigde doctoraten en van meerdere lopende doctoraatsprojecten. Daarnaast is hij ook nog lid (geweest) van talrijke doctoraatsjury’s aan binnen- en buitenlandse universiteiten.

Bij Koninklijk Besluit van 20 april 2015 werd Bruno Peeters aangesteld als assessor van de afdeling wetgeving van de Belgische Raad van State. In die hoedanigheid is hij actief betrokken bij het wetgevingsproces in België, in het bijzonder in fiscale aangelegenheden. Hij is raadsman bij Tiberghien Advocaten en lid van de Antwerpse Orde van Advocaten. Bruno Peeters is tevens lid van de raad van bestuur van de European Association of Tax Law Professors, lid van de International Fiscal Association en lid van de redactieraad van EC-Tax Review , Algemeen Fiscaal Tijdschrift en van de Fiscale Bibliotheek van Larcier. Hij is auteur van verschillende boeken en artikelen over fiscale onderwerpen en economisch publiekrecht en was gastdocent aan verschillende Belgische en Europese universiteiten.