Bruno Verbergt (Leuven, 1964) behaalt na zijn studies in de wijsbegeerte een Masters degree in Business Administration.

Hij start zijn professionele loopbaan als artistiek directeur van de Leuvense hedendaagse dansorganisatie Klapstuk vzw en bouwt verder ervaring op in de cultuursector als kabinetschef van de Antwerpse schepen voor cultuur Eric Antonis en als directeur van Antwerpen Open vzw, de onafhankelijke kunstenorganisatie die evenementen als Van Dyck 1999, MODE2001, Rubens2004, Antwerpen Wereldboekenstad 2004 en het festival Zomer van Antwerpen (co-)organiseert.

Van 2004 tot en met 2013 is Bruno Verbergt bedrijfsdirecteur cultuur, sport, jeugd en onderwijs van de stad Antwerpen. Onder dat departement vallen acht musea, negen cultuurcentra, 21 openbare bibliotheken, een dertigtal zwembaden en sportinstellingen en de subsidiëring van cultuur-, sport- en jeugdorganisaties. In 2015 richtte hij TouchTime op, een coöperatieve vereniging voor kunst- en cultuurproduktie, -management, -advies en -beleid. Sinds 2016 is hij operationeel directeur publieksgerichte diensten van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (Tervuren).

Aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie van de Universiteit Antwerpen doceert hij sinds 2003 algemeen en strategisch management voor de masteropleiding cultuurmanagement.

Bruno Verbergt was beheerder of voorzitter van talloze verenigingen, raden of steunpunten, zoals Kunst en Democratie (nu Demos), de Raad voor Dans, Culturele Biografie Vlaanderen (nu Faro) en Vlaams Theater Instituut. Hij was tussen 2009 en 2014 adviserend lid van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. In 2014 was hij lid van de visitatiecommissie Nederlandse publieke cultuurfondsen. Momenteel is hij lid van de Vlaamse adviescommissie Kunsten en van het overlegplatform voor het cultureel akkoord tussen de Vlaamse en de Franstalige gemeenschap van België.

Bruno Verbergt is co-auteur van het handboek Cultuurmanagement. De regels van de kunst (2011) en van Wauw. Hier leest men boeken. Inspiratiegids voor bibliotheek en boekhandel (2013).

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • gastprofessor

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat