Carola Strobl

Tenure track docent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Vertaalwetenschap, Tolkwetenschap en Interculturele Studies (TricS)

Expertise

  • Computergesteund taalonderwijs: het efficient en effectief gebruik en de ontwikkeling van online resourcen voor tweedetaalverwerving, met specifieke aandacht voor (academische) schrijfvaardigheid en multimodaal feedback; Samenwerking, peer review en cross-level peer tutoring in functie van schrijfvaardigheid in een tweede taal; Het invloed van een buitenlandverblijf op de schrijfvaardigheidsontwikkeling van taalstudenten; Corpusgebaseerde (contrastieve) analyse van geschreven leerderstaal en de ontwikkeling ervan, met specifieke aandacht voor het gebruik van cohesiemiddelen (talen: Duits, Engels); Corpusgebaseerde analyse van verschillen in het gebruik van cohesiemiddelen tussen talen in vertaalcontext (talen: Duits, Nederlands).