Caroline Masquillier is als post-doctoraal onderzoeker verbonden aan de Departementen Sociologie en Huisartsengeneeskunde. Daarnaast is ze ook bestuurslid van de Jonge Academie. Haar onderzoek focust op ‘community health workers’ die toegankelijke zorg verlenen voor mensen die in socio-economisch kwetsbare omstandigheden leven in Zuid-Afrika, Oeganda en België. Ze won voor haar onderzoek de aanmoedigingsprijs voor jonge onderzoekers en de Prijs van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting. Verder ontving ze voor haar wetenschapscommunicatie enkele awards (i.e. Vocatio, Gust Bouwen & KVAB award).
Foto: Joris Casaer