Catherine Meulemans (°1991) is sinds maart 2023 aangesteld als valorisatiemanager bij het departement Toegepaste Taalkunde/Vertalers en Tolken. Ze ondersteunt onderzoekers in hun samenwerking met bedrijven bij valorisatieprojecten rond, bijvoorbeeld, vertalen, tolken, het leren van taal, corpuslinguïstiek, mediatoegankelijkheid, interculturaliteit en culturele overdracht. In juni 2023 verdedigde Catherine haar proefschrift “Uncovering cognitive decline one key at a time: Detecting language changes in written sentence production with keystroke logging”.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • valorisatiemanager

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat

bestuursorgaan bestuursmandaat

mandaat sociaal mandaat