Onderzoeksgroep

Expertise

2016-2020 Celine studeerde af als apotheker aan de Uantwerpen in 2016. Aansluitend heeft ze haar doctoraatsonderzoek uitgevoerd in het Toxicologisch Centrum, gericht op de humane blootstelling aan BPA en andere bisfenolen. Celine's belangrijkste ontwikkelde competenties zijn: ontwikkeling, validatie en toepassing van kwantitatieve methodes gebruik makend van GC-MS/MS en LC-MS/MS, suspect/non-target screening met behulp van LC-QTOF-MS, biostatistiek, humaan in vitro metabolisme, biomonitoring en wetenschappelijke communicatie. 2020-heden Celine werkt momenteel als postdoctoraal onderzoeker in het Toxicologisch Centrum, met nadruk op forensische toxicologie. Zij staat voornamelijk in voor het ontwikkelen en optimaliseren van nieuwe of bestaande analytische methodes die worden aangewend in de forensische (routine-)analyse. Daarnaast werkt zij mee aan de data-analyse en interpretatie van de resultaten in forensische dossiers. Zij begeleidt de nieuwe generatie nieuwe doctoraatsstudenten in de milieu- en forensische toxicologie.