Chris Broeckhoven

Post - doc navorser FWO

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Functionele morfologie

Expertise

  • Ik ben een postdoctoraal onderzoeker aan het Functionele Morfologie laboratorium van de Universiteit van Antwerpen (België). Mijn onderzoeksinteresse ligt bij de evolutie van natuurlijke bepantsering in vertebraten, meer specifiek van beenplaatjes in de huid of osteodermen. Om deze vragen te beantwoorden, gebruik ik verschillende modelorganismen, waaronder hagedissen en kikkers, en verschillende methodologische technieken zoals microcomputertomografie om morfologische informatie te verkrijgen. Indien mogelijk worden fylogenetische vergelijkende methoden gebruikt om informatie te verkrijgen over de evolutie van de de eigenschap in kwestie. Daarnaast voer ik experimenten uit in een functioneel morfologische context met behulp van de modernste technieken, waaronder thermische beeldvorming en evaporimetrie.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.