Onderzoeksgroep

Expertise Mercator-project. 26/06/2014 - 27/06/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Brugproject Economie-Onderwijs 2013 (Bride). 01/07/2013 - 31/03/2016

Abstract

Het brugproject is er in eerste instantie op gericht om ondernemerschap bij studenten te stimuleren. Via een daartoe ontwikkeld traject zullen studenten met innovatieve ideeën gekoppeld worden met studenten die het business luik op zich nemen om zo via co-creatie tot marktklare producten of concepten te komen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject