Onderzoeksgroep

Expertise

Socio-culturele geschiedenis van de oudheid.

Structurele determinanten van economische performantie in de Romeinse Wereld. 01/01/2017 - 31/12/2021

Abstract

Het onderzoeksprogramma onderzoekt drie grote vragen over wat de economische ontwikkeling aandreef, en over hoe dit proces op zijn beurt de samenleving beïnvloedde: • Hoe bepaalden instellingen de groei of daling van de Romeinse economie? Hoe veerkrachtig was dit institutionele kader om periodieke schokken op te vangen? • Wijzigde het institutionele kader aanzienlijk als reactie op economische ontwikkelingen? • Wat was de rol van ecologische factoren als geografie, klimaat, of ziektes? Ondersteunde de interactie tussen natuur en cultuur de regionale trajecten en variaties op de lange termijn?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Publicatiesubsidie voor vertaling naar het Engels van de monografie "Beperkt? Gehandicapten in het Romeinse Rijk" 01/12/2014 - 31/12/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Monografie "Jeugd in het Romeinse Rijk. Jonge haren, Wilde haren?". 01/04/2013 - 31/12/2013

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Kleine stemmen uit het verleden: nieuwe inzichten over opgroeien in opkomend Europa. 01/09/2012 - 30/06/2016

   Abstract

   Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de University of Oslo. UA levert aan de University of Oslo de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Engelstalige uitgave van de monografie "Kinderen bij de Romeinen. Zes eeuwen dagelijks leven." 09/10/2007 - 31/12/2007

   Abstract

   vertaling, bewerking en geüpdate versie van het boek Kinderen bij de Romeinen. Zes eeuwen dagelijks leven (Leuven, Davidsfonds, 2006).

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject