Onderzoeksgroep

Het beheer van zaden als gemeengoed ten behoeve van voedselzekerheid: Een normatieve verschuiving van toeëigening naar delen 01/10/2017 - 30/09/2020

Abstract

Gegeven de groeiende wereldbevolking en de toenemende uitdagingen als gevolg van klimaatsverandering, hebben boeren toegang nodig tot een grote verscheidenheid aan zaden zodat zij voldoende voedsel kunnen produceren om de wereld te voeden: dit vereist toegang tot een verscheidenheid aan variëteiten van zowel het fysieke zaad als de bijbehorende kennis. Globalisering heeft ertoe geleid dat steeds meer sprake is van private eigendom van zaden en de bijbehorende kennis, beschermd door intellectuele eigendomsrechten (bv. Monsanto), als het belangrijkste middel voor het beheer van zaden en de bevordering van onderzoek en ontwikkeling. Die toename van eigendomsrechten over plantensoorten heeft echter een beperktere toegang tot zaden en een groot verlies van agrobiodiversiteit tot gevolgd, waardoor de voedselzekerheid in de toekomst wordt bedreigd. Dit project analyseert het huidige wettelijke kader en beschikbare beheerssystemen voor zaadbeheer in het licht van de theorie van de commons. Het doel van dit werk is dan ook om waarden als delen, uitwisselen en eerlijkheid een nieuw leven in te blazen binnen deze systemen. Twee casestudy's (YuanYang-rijstterrassen (China); International Rice Research Institute (IRRI, de Filippijnen)) worden uitgevoerd om het belang te onderzoeken van de rol van de waarden van het delen van commons in lokale (YuanYang) en internationale (IRRI) rijstbeheersystemen. De algemene doelstelling is tweeledig: (1) bijdragen aan de theorie van de commons op het gebied van voedsel- en landbouwbeheer; (2) het bestaande juridische kader voor zaden verbeteren om de internationale gemeenschap in staat te stellen hun doelstellingen inzake voedselzekerheid en duurzame landbouw te bereiken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject