Onderzoeksgroep

Expertise

Lezingen en (project)onderzoek in het domein van politieke communicatie met name over politieke psychologie en de rol van persoonlijkheid in de politiek (psychologisch aspect), retoriek en politieke metaforen (taalkundig aspect), kinderen en politiek (politieke socialisatieaspect), politiek impressiemanagement (aspect politiek marketing) en kwaliteit van politieke websites (aspect nieuwe media).

Media en politiek discours in het post communistische Oekraïne. 01/02/2014 - 31/07/2014

Abstract

Het project onderzoekt de post communistische veranderingen van de media en het politieke discours in Oekraïne. Welke vertogen waren dominerend in de constructie van de politieke realiteit? Het project draagt bij aan theorievorming over het concept "politiek discours" en de rol van de media bij de vorming van de publieke opinie in het huidige Oekraïne. De case behandelt de constructie van het concept Europese integratie in het officiële en openbare discours van Oekraïne. De verschillende interpretaties van Europese integratie die we verwachten te vinden kunnen een verklaring vormen voor de tegenstrijdige geopolitieke oriëntaties en opvattingen over Europese identiteit van de belangrijkste politieke actoren. Een uitgebreid onderzoek zal plaatsvinden naar het discours van het 'pro-Europese' en het 'pro-Russische' politieke kamp als de twee dominante transformatie discoursen die in de Oekraïense publieke sfeer respectievelijk gepresenteerd worden als een 'post- koloniaal' en een 'post-imperialistisch' discours . De EU-integratie werd een van de cruciale concepten in de theoretische reflectie over Oekraïense politiek, en is als dusdanig een belangrijk onderdeel van de constructie van de Oekraïense identiteit. De beelden over Europa spelen niet alleen een rol in de strijd om de macht over symbolen, maar ook in de collectieve identiteitsconstructie. De moderne Oekraïense identiteiten zijn gebaseerd op enerzijds het verwijzen naar de waarde van Europa en anderzijds het verwerpen van de waarde van Europa. Tegenstanders van de integratie in Europa bouwen de Oekraïense identiteit op in strijd met de Europese identiteit, door te verwijzen naar andere symbolische centra zoals de 'Russische wereld'.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project website

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Politiek impressiemanagement in Vlaanderen: op de weg van soundbites, persoonlijkheidsprofielen en het optimale uiterlijk van politici. 01/01/2004 - 31/12/2007

  Abstract

  Het projectvoorstel wil de studie van politiek impressiemanagement in Vlaanderen wetenschappelijk op de kaart zetten binnen de internationale wetenschappelijke context. Recente onderzoeksmodellen en experimenten betreffende de gebruikte soundbites (metaforen in de media), het uiterlijk van de politici, en hun persoonlijkheidsprofielen via de media worden toegepast om het impressiemanagement van Vlaamse politici en politieke partijen vast te stellen. Bijzondere aandacht zal daarbij besteed worden aan de verkiezingsperiodes.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Participatievriendelijkheid van politieke websites in huidige en toekomstige EU lidstaten. 01/10/2002 - 30/09/2004

   Abstract

   Het projectvoorstel wil bijdragen aan de cyberdemocracy in de EU door het opzetten van een onderzoeksnetwerk voor participatievriendelijkheid van politieke Websites. Vanuit de politieke theorievorming worden schemata ontworpen en uitgetest om te komen tot reproduceerbare prototypes van participatievriendelijke politieke Websites.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject