Christ'l De Landtsheer

Hoogleraar Communicatiewetenschappen

Onderzoek

Expertise

  • Lezingen en (project)onderzoek in het domein van politieke communicatie met name over politieke psychologie en de rol van persoonlijkheid in de politiek (psychologisch aspect), retoriek en politieke metaforen (taalkundig aspect), kinderen en politiek (politieke socialisatieaspect), politiek impressiemanagement (aspect politiek marketing) en kwaliteit van politieke websites (aspect nieuwe media).

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.