Christophe Vande Velde

Docent Toegepaste Ingenieurswetenschappen (B)CH

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Intelligentie in processen, geavanceerde katalysatoren en solventen (iPRACS)

Expertise

  • Mijn expertise situeert zich in het gebied van organische synthese en structuuropheldering, in functie van structuur-activiteitsrelaties, fysisch organische chemie en katalyse. Technieken die daarvoor ter beschikking zijn, zijn éénkristaldiffractie en thermische technieken (differentiële scanning calorimetrie (DSC); thermogravimetrische analyse (TGA) en reactiecalorimetrie). Het onderzoek situeert zich momenteel in een drietal projecten: 1. Synthese en karakterisatie van scaffolds for katalysator immobilisatie 2. Ontwerp van een continue kristallisatiereactor 3. Ontwerp van een depolymerisatiepad voor PUR dat hergebruik van alle fracties toelaat.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.