0472/22.35.96

 

Prof. dr. David Criekemans werd geboren in Antwerpen (1974). Licentiaat Internationale Politiek (UIA, 1996), European Master of Public Administration (KULeuven, 1997). In 2005 verdedigde hij zijn doctoraat aan de Universiteit Antwerpen over de intellectuele geschiedenis van Geopolitiek (1890-2005) en haar relatie tot de theorie van de Internationale Betrekkingen. Het manuscript werd gepubliceerd bij de wetenschappelijke uitgeverij Garant, en is nog steeds beschikbaar onder de titel Geopolitiek, ‘geografisch geweten’ van de buitenlandse politiek? Na tien jaar wordt dit boek algemeen erkend als hét standaardwerk over geopolitieke theorie in het Nederlandstalige taalgebied. Hij publiceert vandaag veelvuldig over geopolitiek, diplomatie en buitenlands beleid. Een actueel overzicht van zijn publicaties vindt U HIER.

 

Recent verscheen bij de wetenschappelijke uitgeverij Gompel&SVacina een nieuw boek van de hand van David Criekemans: Geopolitieke Kanttekeningen 2011-2018, en daarna. Een wereld in volle geopolitieke transitie. Hierin wordt terug gekeken én vooruit geblikt op de grote geopolitieke ontwikkelingen die onze tijd vormgeven; de Europese crises, de oorlogen in het Midden-Oosten, terrorisme en haar grondoorzaken, de relatie met Rusland, de race tussen China en de VS, de crisis in de trans-Atlantische relatie. Het boek eindigt met het bespreken van transversale crises als demografie en migratie, ‘interne’ en ‘externe’ veiligheid, de financieel-economische crisis en haar sociaal-maatschappelijke gevolgen, de (te verwachten) technologische ontwikkelingen en hun impact, en – tot slot – energietransitie en ecologische gevaren. Het boek tracht een aantal scenario’s voor Europa in deze nieuwe wereld uit te tekenen, en een bijdrage te leveren over ons buitenlands beleid in dit tijdsgewricht. Er breekt voor Europa een nieuwe periode aan. Brussel kan het zich in haar buitenlands beleid niet langer veroorloven om in exclusieven met de VS te denken. In de nieuwe geopolitiek-multipolaire wereld moet Brussel een balanspolitiek met alle ‘polen’ voeren; Washington, Moskou, Beijing, Tokio, Londen, enzovoort. Criekemans analyseert in dit boek met een scherpe pen de gevaren en kansen voor Europa. Meer informatie: https://gompel-svacina.eu/product/geopolitieke-kanttekeningen-2011-2018-en-daarna-een-wereld-in-volle-geopolitieke-transitie/ . Of bekijk dit filmpje: https://youtu.be/2AzJl05m6C0 .

 

Prof. dr. David Criekemans is vandaag hoofddocent ‘internationale politiek’ aan de Universiteit Antwerpen (België), docent ‘internationale politiek en internationale veiligheid’ aan het University College Roosevelt in Middelburg (een onderdeel van Utrecht University, Nederland) en senior lecturer ‘geopolitics’ aan het Geneva Institute of Geopolitical Studies (GIGS) (Zwitserland). In 2005 startte hij in Genève met collega Prof. Gyula Csurgai de jaarlijkse Summer Course in Geopolitics (GIGS). Het publiek omvat jaarlijks een 30-tal (doctoraats)studenten, diplomaten, militairen, journalisten, mensen uit de inlichtingendiensten, medewerkers van multilaterale organisaties, enzovoort. GIGS trainde zo reeds meer dan 500 mensen van over de hele wereld in geopolitieke analyse.

 

Daarnaast is hij ook visiting professor aan Blanquerna, Ramon Lull University in Barcelona (Spanje), alsook aan het Latin American and Carribean Institute of Geopolitical Studies (LACIGS) op Curaçao. Sinds februari 2019 is hij tevens Senior Associate Fellow bij Egmont, het Belgische Koninklijke Instituut voor Internationale Betrekkingen, geassocieerd met de Belgische federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Voorheen doceerde hij Geopolitiek aan de Koninklijke Militaire School (KMS) in Brussel (2007-2011), Regional Integration aan de Katholieke Universiteit Brussel (2006-2007), en een module Geopolitics and the Geopolitics of Energy aan Jacobs University Bremen in Duitsland (December 2011-January 2012).

 

David Criekemans is een vaak gevraagd spreker en commentator over actuele internationaalpolitieke en geopolitieke vraagstukken voor binnen- en buitenlandse media, zowel in de geschreven pers, als op radio en televisie. Een actueel overzicht van al zijn interviews hier U HIER. Hij geeft ook vaak lezingen en trainingen over actuele geopolitieke vraagstukken en onderhandelingen in een internationale context. Voor een breed publiek ontwikkelde Prof. Criekemans ook het YouTube-kanaal "David Criekemans" met duiding en informatie achter de schermen over actuele geopolitieke vraagstukken en dossiers van buitenlands beleid & diplomatie. Klik op de link HIER voor de hoofdpagina.

 

Op onderzoeksvlak werkt David Criekemans reeds twintig jaar rond de federalisering van het buitenlands beleid van België, het Vlaams buitenlands beleid en vergelijkend regionaal buitenlands beleid. In 2010 was hij editor van het boek Regional Sub-State Diplomacy Today, uitgegeven door Martinus Nijhoff Publishers. Internationaal wordt David Criekemans erkend als een toonaangevende vorser op het vlak van comparative sub-state diplomacy, waarover hij nog vaak publiceert. In 2011 was David Criekemans, als toenmalige postdoctoraal vorser in het Vlaams Steunpunt Buitenlands Beleid (2007-2011, UA, UGent en VUB), één van de allereersten om internationaal te publiceren over Geopolitics of Renewable Energy. Hieruit ontstond een informeel netwerk van vorsers in Europa die werken rond de Geopolitics of Renewables, Energy Transition and Decarbonisation. Eén van de eerste gezamenlijke producten van deze groep was het nieuwe boek uit 2018 dat ge-edited werd door collega Prof. Daniël Scholten van de TUDelft (Nederland); Geopolitics of Renewables, bij Springer. Dit boek krijgt heden zowel in de onderzoekswereld als in de bredere maatschappij een goede receptie. Dit netwerk van onderzoekers is vast van plan om verder onderzoek op te bouwen rond dit belangwekkende thema.