Afdeling

Statuut & functies

Zelfstandig academisch pers.

  • gewoon hoogleraar

Mandaten

  • vicedecaan

Interne mandaten

bestuursorgaan bestuursmandaat

expertenorgaan expertenmandaat