Onderzoeksgroep

Expertise

Duurzame verhardingen, asfaltrecycling, LCCA en LCA

Het lot van polymeren in gerecycleerd asfalt: een aanpak in meerdere dimensies. 01/01/2023 - 31/12/2026

Abstract

Asfaltmengsels voor toplagen bevatten een polymeergemodificeerd bitumen (PMB), een additief dat de prestaties verbetert. Dit materiaal wordt heden gedowncycled, echter bij een meer effectieve recycling zou dit additief opnieuw en duurzaam ingezet kunnen worden. De belangrijkste werkpunten zijn tweeërlei: de mogelijkheid van het verouderde polymeer om samen met het nieuwe toegevoegde PMB de verwachte prestaties nog te kunnen verwezenlijken en de vorming van clusters van aggregaatdeeltjes met oud PMB, in de nieuwe mengsels. Deze niet-uniforme verdeling van componenten leidt tot lokale gebieden met bros bitumen en een slechte hechting rond clusters, resulterend in een gebrekkig materiaal. De voorgestelde methodologie omvat een diepgaand onderzoek naar het effect van veroudering op het langetermijngedrag van PMB-mengsels, met een innovatieve studie van samengestelde mengsels op verschillende dimensies. Hiermee verwerven we een fundamenteel inzicht in het effect van de deeltjesclusters. De gegevens zullen met behulp van machine learning leiden tot nieuwe inzichten en correlaties tussen de componenten met verschillende dimensies. Dit project combineert de expertise van drie Europese topinstellingen, UAntwerpen, EMPA, en de TU Wenen, tot unieke synergiën om de gestelde onderzoeksvragen aan te pakken. Uiteindelijk leidt deze nieuwe kennis tot het verder optimaliseren en verhogen van het hergebruik van PMB asfaltlagen voor nieuwe duurzame high-performance verhardingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Verdiepende studie "Warmte uit Asfalt". 12/07/2022 - 31/12/2022

Abstract

De provincie Utrecht (Nederland) overweegt grootschalige toepassing van asfaltcollectoren bij de reconstructie van de N233 Rondweg-Oost te Veenendaal. De door het asfalt op te wekken duurzame warmte kan worden gebruikt om woningen te verwarmen in aangrenzende woonwijken. Er is reeds een verkennende studie uitgevoerd naar de technisch-economische haalbaarheid van het concept. Op basis van de uitkomsten van deze studie ziet de Provincie kansen, maar heeft eveneens nu behoefte aan een verdiepingsslag. Aan TNO (Nederland) en UAntwerpen is gevraagd om deze verdiepende studie uit te werken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject