Deborah Casalin is doctoraatsonderzoeker en onderwijsassistent in internationaal publiekrecht. Ze is lid van de Onderzoeksgroep Recht en Ontwikkeling binnen de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. 

Haar doctoraatsonderzoek, getiteld "Het rol van internationale (quasi-)rechterlijke instanties in het verzekeren van herstelmaatregelen voor arbitraire verplaatsing", focust op internationale en regionale hoven en commissies voor mensenrechten en hun behandeling van vraagstukken rond herstel, vergoeding en andere vormen van schadeloosstelling voor onvrijwillige verplaatsing van mensen, zij het veroorzaakt door gewapend conflict, massa-uitzetting/uitwijzing, aantasting van het milieu, natuurrampen, of andere factoren.

Deborah Casalin is sinds 2016 bij de faculteit aangesloten. Voordien werkte ze gedurende acht jaar in de humanitaire- en ontwikkelingssector in Genève, Jeruzalem en Brussel, vooral in functies waarin internationaal humanitair recht en mensenrechten centraal stonden. Zij heeft een LLB van de Nelson Mandela University, Zuid-Afrika (2006), een LLM Internationaal Humanitair Recht van de Universiteit van Genève (Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights) (2009), en een Master in de Rechten van de Vrije Universiteit Brussel (2017). 

Op dit moment voorziet Deborah Casalin de coördinatie en webredactie van het Law and Development Research Network, die mee gesticht werd door de Onderzoeksgroep Recht en Ontwikkeling. Zij is ook lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Mensenrechten van de Liga voor Mensenrechten. Zij is verder verbonden aan de Nelson Mandela University Faculty of Law - Department of Public Law als vrijwillig onderzoeker.