Dr. Deborah Casalin is doctor-assistent bij de Onderzoeksgroep Recht en Ontwikkeling binnen de Faculteit Rechten. Haar onderzoek over duurzame oplossingen voor intern ontheemde mensen in het international recht bouwt verder op haar doctoraatsonderzoek over internationale mensenrechteninstanties en herstel voor arbitraire ontheemding. Voor haar doctoraatsonderzoek werkte ze in de humanitaire- en ontwikkelingssector. Ze is vrijwillig verbonden aan het RLI Internal Displacement Research Programme en Nelson Mandela University, en is assistent-redactrice bij het Journal of Internal Displacement.