Diana Arbaiza

Tenure track docent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Antwerp Centre for Digital humanities and literary Criticism (ACDC)

Expertise

  • Ik ben gespecialiseerd in moderne Spaanse literaire en culturele studies (van de achttiende eeuw tot de hedendaagse culturele productie). Ik concentreer me op postkoloniale studies en de onderlinge relatie tussen literatuur, nationalisme en politieke economie. In dit theoretische kader, schreef ik "The Spirit of Hispanism," een boek over de culturele en commerciële relaties tussen Spanje en Latijns-Amerika tussen 1875 en 1936. Het doel van dit boek was om een Spaanse beweging te analyseren, het hispanisme, die probeerde een neokoloniale relatie tussen Spanje en zijn voormalige koloniën te creëren en die nog steeds een invloed uitoefent op de hedendaagse trans-Atlantische uitwisselingen. Aansluitend op mijn interesse in hoe literatuur en cultuur het Spaanse kolonialisme vormden, bestudeer ik momenteel hoe de Afrikaanse koloniën van Spanje in de culturele productie van de negentiende en twintigste eeuw werden voorgesteld. Ik heb me ook verdiept in gendertheorie en ik heb verschillende artikelen gepubliceerd over vrouwelijke schrijvers in het negentiende-eeuwse Spanje. In deze werken heb ik de impact onderzocht van moderniteitspraktijken op geslachtsrollen, de intrede van vrouwelijke schrijvers op de literaire markt en de bijdrage van vrouwelijke schrijvers aan een transnationale, Europese literaire scène.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.