Onderzoeksgroep

Expertise

My academic and applied work for industry and government is very much focused on how behavioural design, psychology and technology can help create positive behaviour change to promote resilience, health and sustainable behaviour. Some of the questions I focus on in my work: How can we promote positive behaviour change using behavioural insights and technology? What are the individual and social biases that shape our thinking, behaviour and decision making? How do organisations, governments and its leaders deal with uncertainty and complexity? I have worked both in industry and academia intermittently for the last 10 years, mostly in the UK, US and Australia. For instance, as senior research fellow I helped establish the ANU Policy Experiments Lab, a collaborative team of researchers and related resources that work on experimental and quasi-experimental studies with an explicit policy focus. As Chief Behavioural Scientist at ThinkPlace, I set up and lead a behavioural insights group that focused on the application of experimental methods and computational modelling techniques to explore behavioural change, social influence, (political) trust, group performance and decision making. I have lead and conducted a number of research projects, funded by industry and government, that focused on behaviour change and behavioural design in the context of climate change mitigation and the circular economy. I have taught (and continue to do so) research methods and data science, behavioural design, statistics and social psychology at Universities, as well as for industry, defense and government clients. A number of recent publications have not been included in the research report: Cruwys, T., Brossard, B., Zhou, H., Helleren-Simpson, G., Klik, K. A., Van Rooy, D., Batterham, P. J., & Calear, A. L. (2021). Disciplinary differences in the study of the relationship between social variables and mental health: A systematic mapping review. Health , 13634593211063049. https://doi.org/10.1177/13634593211063049 De Boeck, M., Vleugels, J., Van Rooy, D., & Vaes, K. (2022). Assessing social behaviour towards near-body product users in the wild: A review of methods. Proceedings of the Design Society, 2, 2097–2106. https://doi.org/10.1017/pds.2022.212 Platow, M. J., Van Rooy, D., Wang, C., Ollis, L., Knight, C. G., Blakey, P., Calaby, P., Cho, H., Kim, J., Naar, H., Oh, J. V. T., Stoney, C., Wilson-Woolley, K., Augoustinos, M., Tal, D. B., & Spears, R. (2022). Lay perceptions of modern prejudice toward “White” and “Asian” people: It matters who said it, whom it’s about, and who's judging. Asian Journal of Social Psychology. https://doi.org/10.1111/ajsp.12525 Taylor, H., Van Rooy, D., & Bartels, L. (2022a). Digital justice: A rapid evidence assessment of the use of mobile technology for offender behavioural change. Probation Journal, 02645505211065694. https://doi.org/10.1177/02645505211065694 Taylor, H., Van Rooy, D., & Bartels, L. (2022b). Digital justice: A rapid evidence assessment of the use of mobile technology for offender behavioural change. Probation Journal, 02645505211065694. https://doi.org/10.1177/02645505211065694 Van Bavel, J. J., Cichocka, A., Capraro, V., Sjåstad, H., Nezlek, J. B., Pavlović, T., Alfano, M., Gelfand, M. J., Azevedo, F., Birtel, M. D., Cislak, A., Lockwood, P. L., Ross, R. M., Abts, K., Agadullina, E., Aruta, J. J. B., Besharati, S. N., Bor, A., Choma, B. L., … Boggio, P. S. (2022). National identity predicts public health support during a global pandemic. Nature Communications, 13(1), 517. https://doi.org/10.1038/s41467-021-27668-9

REuse Lab. 01/09/2022 - 31/08/2023

Abstract

Het REuse Lab is een serviceplatform dat bedrijven in circulaire transitie ondersteunt in de implementatie en ontwikkeling van herbruikbare alternatieven voor single-use producten. Het REuse Lab richt zich specifiek op het genereren van kennis voor technische objectieve kwaliteitsgarantie, kwaliteitsperceptie door vertrouwen en gebruiksgemak en ervaring, en voor de optimalisatie van een kwaliteitsborging door de waardeketen en nieuwe services. Het multidisciplinaire REuse Lab biedt expertise om in co-creatie met bedrijven en sectoren de hindernissen die de introductie van producten voor hergebruik belemmeren of vertragen aan te pakken, d.m.v. data verzameling in een wetenschappelijke experimentele setting. Verder bouwend op lopend onderzoek geeft deze IOF financiering het REuse Lab de mogelijkheid om de noodzakelijke basis business structuur uit te werken om een hefboom te creëren naar nieuwe financiering vanuit zowel de derde als vierde geldstroom.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Gedragsontwerp: Uitdagingen en kansen in kaart brengen. 01/07/2022 - 31/12/2023

Abstract

Behavioural design wordt steeds meer erkend als een belangrijke methode en strategie om sociale verandering mogelijk te maken. Als subdiscipline van het ontwerpen wordt het echter geconfronteerd met een aantal belangrijke problemen, waaronder een gebrek aan inzicht van hoe het feitelijk wordt gebruikt, en hoe effectief het is. Het voorgestelde project tracht dit op drie manieren aan te pakken, namelijk door : (1) Rechtstreeks in contact te treden met de belangrijkste stakeholders in zowel de particuliere als de overheidssector om te onderzoeken hoe behavioural design momenteel wordt toegepast en begrepen. (2) Het systematisch in kaart brengen van relevant werk in de publieke en private sector en (3) het gebruik van een (korte) online-enquête. Het onderzoek moet ons in staat stellen de uitdagingen te identificeren bij het begrijpen en toepassen van gedragsgerichte ontwerpmethoden en -technieken, en een reeks praktische richtsnoeren te ontwikkelen op basis van zowel de praktijk van ontwerpers en de academische kennis van gedragsveranderingsexperts. De resultaten omvatten een academische publicatie, ten minste één conferentiepresentatie en een stakeholderkaart die kan dienen als basis voor verdere samenwerking.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject