Onderzoeksgroep

Expertise

Levensstijl en gezondheid, Het meten van fysieke activiteit bij kinderen en volwassenen met obesitas en diabetes. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar fysieke activiteit en levensstijl bij personen met een inwendige aandoening. De multidisciplinaire en cultureel-sensitieve aanpak van diabetes en obesitas.

Het gebruik van state-of-the-art artificiële intelligentie en deep learning technieken ter ondersteuning van het maken van klinische beslissingen van kinesitherapeuten in de eerste lijn. 01/07/2021 - 31/12/2022

Abstract

Het doel van dit project is om aan te tonen hoe patiënt-gerelateerde kinesitherapeutische gegevens die op een gestructureerde manier kunnen worden verzameld en opgeslagen, geanalyseerd kunnen worden uitgevoerd met behulp van kunstmatige intelligentie, meer bepaald deep learning. Neurale netwerken zullen gebruikt worden om te bepalen welke therapeutische aanpak het beste kan worden gebruikt voor welk type patiënt om fysieke activiteit te verhogen. Zo wordt de haalbaarheid aangetoond van het gebruik van big data-analyse om effectieve therapeutische strategieën te ontwikkelen bij patiënten met cardiorespiratoire en metabole ziekten. Het aantonen van de haalbaarheid van gegevensverzameling, opslag en analyse in kinesitherapie en revalidatie bij interne ziekten in de eerste lijn zal een belangrijke stap zijn in de ontwikkeling van data-gestuurde therapie. De resultaten van dit project zullen verder onderzoek vergemakkelijken en het mogelijk maken om gegevens- gestuurde geneeskunde bij meerdere ziekten verder te ontwikkelen, evenals het ontwikkelen van toepassingen voor data monitoring en tele-coaching in de gezondheidszorg. Dankzij de gecombineerde expertise van beide onderzoeksgroepen, in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Kinesitherapie (Axxon), kan dit consortium een ​​voorsprong nemen in het adviseren van klinische beslissingen op basis van data analyse binnen de kinesitherapie en op die manier een pionier worden op dit gebied in Europa.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Naar een cultureel-sensitieve multidisciplinaire levensstijlinterventie bij vrouwen met type 2 diabetes in Oujda, Marokko. 01/01/2019 - 31/08/2022

Abstract

Dit project is een aanzet naar een verbetering van de levenskwaliteit bij personen met type 2 diabetes in de regio van Oujda door het faciliteren van een multidisciplinaire aanpak die gebaseerd is op internationale richtlijnen maar aangepast is aan de lokale culturele en socio-economische context.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Validatie en klinische toepassing van computer geassisteerde longgeluidsanalyse (CALSA), bij patiënten met mucoviscidose en neuromusculaire ziekten aan de hand van medisch functionele beeldvorming. 01/07/2016 - 31/12/2017

Abstract

Vele respiratoire aandoeningen hebben nood aan een kinesitherapeutische behandeling die zich richt op het klaren van overtollig mucus uit de luchtwegen. Patiënten rapporteren dat ze zich subjectief beter voelen na een behandeling. Top op heden zijn er echter weinig objectieve data m.b.t. eventuele positieve effecten van deze mucus verwijderende technieken. Deze tegenstrijdigheid is te wijten aan het gebrek aan voldoende goede en sensitieve technieken die de effecten van respiratoire kinesitherapie kunnen registreren. Op dit moment lijkt digitale auscultatie gekoppeld aan een gecomputeriseerde analyse van de longgeluiden (CALSA) een beloftevolle techniek om patiënten met respiratoire problematiek klinisch te evalueren. Dit zowel in studieverband alsook in de klinische praktijk. CALSA zou dus een instrument kunnen zijn voor de evaluatie van een kinesitherapeutische behandeling. In dit project willen we een validatie maken van digitale auscultatie en CALSA bij patiënten met mucoviscidose en patiënten met een neuromusculaire aandoening die nood hebben aan respiratoire kinesitherapie. We willen een vergelijking maken van resultaten op CT-beelden en de opgenomen longgeluiden om op deze manier CALSA te valideren. In een tweede luik willen we de effectiviteit van mucusverwijderende technieken evalueren aan de hand van CALSA, en deze ook te vergelijken met klassieke merkers van succes.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Het effect van voorvoet-looptraining op sport-gerelateerde blessures van de onderste ledematen en spronghoogte bij volleyballers. 01/07/2015 - 31/12/2016

Abstract

Bij volleybal is spronghoogte belangrijk maar veelvuldig springen kan bijdragen aan het ontstaan van overbelastingsletsels. Voorvoetlopen is een techniek waarbij geland wordt op de voorvoet en gefocust wordt op het houden van de balans op de voorvoet. Deze studie wil onderzoeken of voorvoetlooptraining bij volleybalspelers een efficiënte manier is om tegelijkertijd aan blessure-preventie te doen en de spronghoogte te verbeteren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Automatische detectie van inspanningsgebonden oscillatoire ventilatie tijdens een cardiorespiratoire inspanningstest: de ontwikkeling van een nauwkeurige, praktische en klinisch toepasbare grafische interface. 01/06/2015 - 31/05/2016

Abstract

Inspanningsgebonden oscillatoire ventilatie is een sterke prognostische parameter voor vervroegde mortaliteit. Dit patroon wordt vaak niet herkent omdat het subjectief visueel wordt geanalyseerd of manueel dient berekend te worden. Het doel van dit proof-of-concept is om tot een automatische detectie van EOV te komen en een klinisch toepasbare interface te creëren die geïntegreerd kan worden in bestaande cardiopulmonaire inspanningstest software wereldwijd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Obesitas bij adolescenten; determinanten van endotheeldisfunctie en reversibiliteit. 01/07/2010 - 30/06/2014

Abstract

Endotheeldisfunctie is als atherosclerotische merker al manifest aanwezig bij obese kinderen. Fysieke activiteit en dieet zijn efficiënte maatregelen. 2 cohorten obese adolescenten worden gerekruteerd; dieetadvies en aanmoedigen van sporten vs dieet en training (10 mnd). Verbeterde endotheel-afhankelijke vasodilatatie is het primaire eindpunt. Metabole/inflammatoire verandering, oxidatieve stress, mobilisatie/functie van endotheel progenitor cellen (endotheelherstel) en endotheliale micropartikels (endotheelschade) worden onderzocht.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject