Doctoraatsproefschrift: Unfolding the Single-Parent Family

Een transitie naar een eenoudergezin is een ingrijpende gebeurtenis in eenieders leven. In dit proefschrift wordt de transitie vanuit verschillende perspectieven beschreven in de Belgische context. We geven verschillende boodschappen mee om toekomstige transities naar eenoudergezinnen te ondersteunen. Om die reden is de scriptie opgebouwd als een drieluik waarin we zowel de transitie zelf beschrijven, de rollen en functies van het sociale netwerk als de mogelijke aanpassingen in de werkomgeving.

Projectcoördinator: Family Solidarity 2.0

Het onderzoeksproject bestudeert het onderwerp familiesolidariteit vanuit de veranderende Vlaamse familiecontext. De verhoogde complexiteit in familievorming zet de traditionele mechanismen van familiesolidariteit onder druk. De klassieke intergenerationele uitwisseling van sociale en financiële steun is hierdoor niet altijd even vanzelfsprekend. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan kinderloze koppels en mensen die na een echtscheiding vervreemd geraken van hun kinderen, maar even goed aan relaties tussen jongeren en ouderen die niet door een familiale band gedefinieerd worden. In dit onderzoeksproject zal worden bekeken hoe intergenerationele solidariteit hertekend kan worden in de context van de diversificatie van de gezinsvormen in Vlaanderen.

Postdoc project: Co-housing als oplossing voor eenzaamheid bij senioren?

Zo zijn er reeds in verschillende steden en gemeenten co-housing-gemeenschappen opgericht die zich specifiek richten op senioren. Sommige van deze gemeenschappen richten zich op inter-generationeel samenhuizen (ouderen met jongeren [Bv. Het initiatief Casa Cura met studenten]) en anderen op intra-generationeel samenhuizen (ouderen met ouderen). In dit project wordt onderzocht wat werkt en hoe co-housing voor senioren op een vruchtbare manier kan worden uitgebouwd in andere steden en gemeenten.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • gastprofessor

Bijzonder academisch personeel

  • navorser

Interne mandaten

bestuursorgaan bestuursmandaat