Onderzoeksgroep

Expertise

Dries Van Gasse is onderzoeker aan het Centrum voor Demografie, Familie en Gezondheid aan de Universiteit Antwerpen. Binnen het project 'Families in Transitie, Transities in Families' bestuurde hij de eenoudergezinnen. Een specifieke focus ging naar het transititieproces na scheiding en de coping strategieën die alleenstaande ouders gebruikten om rust en evenwicht te vinden in hun leven. Daarnaast bestudeert Dries Van Gasse ook bewust alleenstaand ouderschap bij individuen die alleenstaande ouders worden via ART of via alternatieve wegen (bvb. bewust co-ouderschap, wensouderschap). Als coördinator en onderzoeker van het project Family Solidarity 2.0 bestudeert Dries Van Gasse tevens familiale sollidariteit in nieuwe familievormen en alternatieve woonstrategieën (zoals collectief samenhuizen) voor senioren in een wereld waarin familiale solidariteit en intrafamiliale zorg steeds minder vanzelfsprekend is.