Eddy Laveren

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Accountancy en financiering

Expertise

  • Overdracht en bestuur van KMO's Opvolging in familieondernemingen Financiering van KMO's Value-Based management en creatie van aandeelhouderswaarde Bepalen van de kapitaalkost van niet beursgenoteerde ondernemingen Financieel management, Investeringsbeleid en financieringspolitiek in KMOs en grote ondernemingen Corporate governance Waardering van beursgenoteerde en niet beursgenoteerde ondernemingenen Financieel management in familiebedrijven Financiële planning en controle in KMOs Financieel risicobeheer

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.