Edwin van Hassel is hoogleraar aan de Faculteit Transport en Regionale Economie van de Universiteit Antwerpen waar hij verschillende vakken doceert. Hij heeft een ingenieursdiploma scheepsbouwkunde en is gepromoveerd in de toegepaste economie. Zijn voornaamste onderzoeksinteresse en expertise gaat uit naar de binnenvaart, haveninterlandvervoer, scheepsontwerp en transportmodellering. Hij is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten zoals bedrijfsprojecten en internationale projecten die gaan van logistiek tot infrastructuur kosten-batenanalyse en transportmodellering.