Elisabeth de Bruijn

Postdoctoraal onderzoeker

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Instituut voor de studie van de letterkunde in de Nederlanden (ISLN)

Expertise

  • Elisabeth de Bruijn is postdoctoraal onderzoeker van het FWO Vlaanderen, verbonden aan het Instituut voor de studie van de letterkunde in de Nederlanden (ISLN) aan de Universiteit Antwerpen. Zij doet onderzoek naar middeleeuwse literatuur in grensgebieden (Middelnederduitse regio's en het Maas-Rijngebied) en naar literatuur vanuit een grensoverschrijdend perspectief (vooral vroeg gedrukte romans in West-Europa).

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.