Onderzoeksgroep

Expertise

Elisabeth de Bruijn is postdoctoraal onderzoeker van het FWO Vlaanderen, verbonden aan het Instituut voor de studie van de letterkunde in de Nederlanden (ISLN) aan de Universiteit Antwerpen. Zij doet onderzoek naar middeleeuwse literatuur in grensgebieden (Middelnederduitse regio's en het Maas-Rijngebied) en naar literatuur vanuit een grensoverschrijdend perspectief (vooral vroeg gedrukte romans in West-Europa).

Grenzeloos: Een West-Europese canon van romans in een veranderend medialandschap (1471 – ca. 1550) 01/10/2017 - 30/09/2021

Abstract

Door de uitvinding van de boekdrukkunst kon middeleeuwse verhalende literatuur gemakkelijker verspreiding vinden . In West-Europa ontstond zo een transnationale canon van populaire romans. De bestudering van deze verhalen als groep overstijgt de beperktheid van nationale filologen en geeft inzicht in het internationale succes en de regionale verscheidenheid van deze verhaalstof.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

De Middelnederduitse 'Flos unde Blankeflos'. Tekst, codex en context. 01/10/2011 - 30/09/2013

Abstract

Dit receptieonderzoek beoogt te achterhalen op welke wijzen de tekstuele samenstelling van de vijf codices die de Middelnederduitse Flos unde Blankeflos bevatten de receptie van deze tekst beïnvloedt en hoe de handschriften hierin overeenkomen en verschillen. Eerst wordt de overlevering van de tekst onderzocht, tot slot worden tekst en codex t.o.v. de Middelnederduitse literatuur en de Europese Floire et Blanchefleur-traditie besproken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

De Middelnederduitse 'Flos unde Blankeflos'. 01/10/2009 - 30/09/2011

Abstract

Dit receptieonderzoek beoogt te achterhalen op welke wijzen de tekstuele samenstelling van de vijf codices die de Middelnederduitse Flos unde Blankeflos bevatten de receptie van deze tekst beïnvloedt en hoe de handschriften hierin overeenkomen en verschillen. Eerst wordt de overlevering van de tekst onderzocht, tot slot worden tekst en codex t.o.v. de Middelnederduitse literatuur en de Europese Floire et Blanchefleur-traditie besproken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject