Ellen Vandervieren is docent statistiek en vakdidactiek wiskunde & informatica aan de faculteit sociale wetenschappen.

Ze geeft verschillende statistiekcursussen en leidt het voortraject statistiek aan de faculteit sociale wetenschappen (www.uantwerpen.be/voortraject-fsw). Binnen de Antwerp School of Education, is ze verantwoordelijk voor de lerarenopleiding wiskunde en informatica, en is ze voorzitter van de wiskunde-werkgroep bij CNO (Centrum Nascholing Onderwijs, Universiteit Antwerpen). Ellen is ook organisator van de Vlaamse Wiskunde B-dag, een wiskundewedstrijd voor het secundair onderwijs (www.uantwerpen.be/wiskunde-b-dag).  

Ellen Vandervieren is effectief stemgerechtigd lid van de faculteitsraad sociale wetenschappen en de departementsraad opleidings- en onderwijswetenschappen. Daarnaast zetelt ze als effectief stemgerechtigd lid in de Hoge Raad voor de Statistiek (Statbel), en is ze coördinator PR & communicatie en Stage van de Antwerp School of Education.  

Achtergrond: Ellen Vandervieren heeft een masterdiploma wiskunde, een doctoraat in de robuuste statistiek, en een lerarendiploma.  

Onderzoek: Ellen Vandervieren doet onderzoek naar het opleiden van leraren, professionalisering van leraren, en wiskunde-onderwijs. Het verbeteren van statistische geletterdheid en het gebruik van semi-automatische feedback en assessment binnen wiskunde zijn enkele van de onderzoektopics die ze centraal stelt. Voor publicaties en onderzoeksprojecten:  https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/ellen-vandervieren/publicaties/