Foto ID

Volg Ellen op

Over Ellen Vandervieren

Ellen Vandervieren is werkzaam als vakdidacticus Wiskunde & Informatica binnen de Specifieke Lerarenopleiding van de Antwerp School of Education. Daarnaast is zij verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen en de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie van de UAntwerpen.

Binnen de Faculteit SW staat Ellen in voor het Voortraject Statistiek dat aangeboden wordt aan alle studenten SW en geeft zij het opleidingsonderdeel `Statistiek I' aan de studenten van de schakelprogramma's SW. Binnen de opleiding Opleidings- en Onderwijswetenschappen geeft Ellen het vak `Statistiek A'. 

Binnen de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie geeft zij gevorderde statistiek in het opleidingsonderdeel `Econometrie en multivariate statistiek' en is zij verbonden aan het Monitoraat Wiskunde & Statistiek. In 2013-2014 mocht zij het Gobelijntje voor Beste Assistent in ontvangst nemen.

Ellen is effectief stemgerechtigd lid van de Departementsraad Opleidings- en Onderwijswetenschappen en is afgevaardigde van het deeltijds ZAP in de Faculteitsraad Sociale Wetenschappen.

Daarnaast is Ellen voorzitter van de werkgroep Wiskunde bij het Centrum Nascholing Onderwijs en is ze verantwoordelijke PR & Communicatie binnen de Antwerp School of Education.

 

Contact

Stadscampus
Venusstraat 35
S.Ve35.107
2000 Antwerpen
België
Tel. 032654510
ellen.vandervieren@uantwerpen.be