Foto ID

Volg Ellen op

Over Ellen Vandervieren

Ellen Vandervieren is werkzaam als vakdidacticus Wiskunde & Informatica binnen de Specifieke Lerarenopleiding van de Antwerp School of Education. Daarnaast is zij verbonden aan de Faculteiten Toegepaste Economische Wetenschappen en Sociale Wetenschappen van de UAntwerpen.

Binnen de Faculteit TEW is zij betrokken bij de opleidingsonderdelen `Statistiek met (bedrijfs-)economische toepassingen 1' en `Econometrie en multivariate statistiek' en is zij verbonden aan het Monitoraat Wiskunde & Statistiek. In 2013-2014 mocht zij het Gobelijntje voor Beste Assistent in ontvangst nemen.

Binnen de Faculteit SW staat Ellen in voor het Voortraject Statistiek dat aangeboden wordt aan alle studenten SW en geeft zij het opleidingsonderdeel `Statistiek I' aan de studenten van de schakelprogramma's SW. Binnen de opleiding Opleidings- en Onderwijswetenschappen geeft Ellen het vak `Statistiek A'. 

Ellen is effectief stemgerechtigd lid van de Departementsraad Opleidings- en Onderwijswetenschappen en van de Faculteitsraad Sociale Wetenschappen.  Daarnaast is Ellen voorzitter van de werkgroep Wiskunde bij het Centrum Nascholing Onderwijs.

 

Contact

Stadscampus
Venusstraat 35
S.Ve35.107
2000 Antwerpen
België
Tel. 032654510
ellen.vandervieren@uantwerpen.be