Els De Vos

Els De Vos

Contact

Stadscampus
Tel.
032658943
Mutsaardstraat 31
2000 Antwerpen, BEL

Els De Vos, dr.ir.-architect en ruimtelijke planner, doceert aan de faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen aan de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur in het veld van wooncultuur en architectuurgeschiedenis en –theorie.

Haar scriptie voor haar master in de Stedenbouw en de Ruimtelijke Planning waarin ze de morfologie, beleving en betekenisgeving van publieke ruimten, meer bepaald drie Gentse parken, bestudeerde vanuit een gender- en diversiteitsperspectief, werd bekroond met de VRP-Eindwerkprijs 2002.  De University Press Leuven publiceerde haar monografie Hoe zouden we graag wonen? Woonvertogen in Vlaanderen tijdens de jaren zestig en zeventig (2012). Ze co-edite verschillende boeken, waaronder School in de Stad in de School, Theory by Design en Van Academie tot Universiteit (allen bij de University Press Antwerp).

Haar onderzoek situeert zich op het snijveld van naoorlogse architectuur, interieurarchitectuur, genderstudies, sociale geschiedenis, antropologie en publieke ruimte. Ze publiceerde in diverse nationale en internationale tijdschriften. Ze coördineert het Erasmus+ project Re-Use of Modernist Buildings RMB.  Regelmatig treedt ze op als expert voor onderzoeksprojecten van Amazone, zoals ‘Vrouwen & Publieke Ruimte’ en ‘Vrouwen & Openbaar vervoer’ (Amazone-MIVB-project 2014)’.

Momenteel bereidt ze, samen met Eva Storgaard, Selin Geerinckx, Johan Pas en Stephan Peleman, de tentoonstelling  Wonen in kleur over de ontmoetingen tussen interieurarchitectuur en beeldende kunsten in de jaren zestig en zeventig, die opent op 5 december 2019. Ze maakt deel uit van de redactieraad van het nieuwe open source wetenschappelijk tijdschrift Inner – The interior architecture magazine