Els De Vos

Hoofddocent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Henry van de Velde

Expertise

  • Wooncultuur in Vlaanderen - naoorlogse huisvesting - modernisme - gender - publieke ruimte - publiek interieur - interieurarchitectuur en kunst - herbestemming van modernistisch erfgoed

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.