Emeline Van Craenenbroeck

Zelfstandig Academisch Personeel

Foto ID

Statuut & functies

Zelfstandig academisch pers.
  • hoofddocent
Bijzonder academisch personeel
  • fund. klin. navorser FWO hern.

Interne mandaten

Expertenmandaat (Expertenorgaan)