Emeline Van Craenenbroeck

Zelfstandig Academisch Personeel

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Cardiovasculaire aandoeningen (CARDIOVASC)

Expertise

  • Mijn onderzoek is gericht op de gunstige effecten van fysieke training op het cardiovasculair systeem in hartfalen, waarbij er een sterke focus ligt op perifere mechanismen (endotheelfunctie). Naast expertise in multicenter klinische trials, is de groep sterk in translationeel onderzoek waarbij voornamelijk in vitro en in vivo evaluatie van endotheleelfunctie en epigenetica studies als belangrijkste focus gelden.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.