Als hoofd van de Tumorimmunologiegroep van het Laboratorium voor Experimentele Hematologie (LEH, Universiteit Antwerpen) en coördinator van klinisch onderzoek bij het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde (CCRG, Universitair Ziekenhuis Antwerpen), bevind ik me in het centrum voor translationeel onderzoek naar nieuwe kankerimmuuntherapieën. Met mijn team voeren we fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek uit naar gepersonaliseerde dendritische celvaccinatie en adoptieve T-celtherapie voor de behandeling van kanker. Als coördinator van zowel doctoraatsstudenten als klinische studies, ben ik verantwoordelijk voor het beheer van lopend onderzoek en voor het uitwerken van nieuwe onderzoeksideeën, door middel van projectaanvragen, academische publicaties, klinische proefaanvragen en implementatie van regelgevingen.


De huidige focus binnen het translationeel tumorimmunologieprogramma is de ontwikkeling van immunogene dendritische cellen en hun productie voor toediening bij de mens. In het bijzonder worden de rol en effecten van IL-15, hetzij exogeen toegevoegd of getransfecteerd door middel van mRNA elektroporatie, en in situ interferentie van de checkpoint inhibitor-liganden voor Programmed death protein 1 met small interfering RNA's, onder de loepe genomen. Optimalisatie van de productieprocessen, korte-termijn en gesloten-systeem dendritische celkweekomstandigheden worden onderzocht.

Op klinisch studieniveau is de focus van het academisch centrum het ontwerpen van klinische protocollen voor de evaluatie van de nieuw ontwikkelde celtherapieën bij kankerpatiënten met een hoge onvervulde medische behoefte. Met uitbreiding van de therapeutische mogelijkheden is het uiteindelijke doel om dendritische celvaccinatie te implementeren in conventionele multimodale kankerbehandeling.

Afdeling

Statuut & functies

Zelfstandig academisch pers.

  • docent

Bijzonder academisch personeel

  • post - doc navorser

Interne mandaten

bestuursorgaan bestuursmandaat