Evelien Jonckheere

Post - doc navorser

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Onderzoekscentrum Visuele Poëtica

Expertise

  • Media-archeologische studie in theater, performance en populair entertainment: Met een focus op het fin de siècle België waar de verwevenheid van technologie, economie, identiteit en perceptie tot uiting komt in populaire performatieve ruimtes als circus, variété, kermis, magie, cinema, museum, wereldtentoonstelling en café cultuur. Door dominante regimes en counter-regimes op deze plaatsen bloot te leggen, kunnen theorieën over moderniteit, modernisme en stedelijke geschiedenis vanuit een alternatief perspectief bestudeerd worden.