Filip Moons

Doctoraal onderzoeker - FWO aspirant in Didactiek Wiskunde

Foto ID

Volg Filip op

Over Filip Moons

  • PhD onderzoeker - FWO-aspirant in Didactiek Wiskunde
  • Assistent lerarenopleiding Wiskunde & Informatica - Universiteit Antwerpen
  • Lid van de ontwikkelcommissies eindtermen wiskunde (STEM) voor het hervormd secundair onderwijs (Vlaamse overheid)
  • Jurylid Europese Statistiekolympiade (Statbel)
  • Bestuurslid Vlaamse Vereniging voor Wiskundeleraars (VVWL)
  • Redacteur & webmaster Uitwiskeling, Vlaams tijdschrift voor Wiskundeleraars.
  • Assistent 'ICT in het Onderwijs'  - Universiteit Antwerpen (2017-2019)
  • Jurylid Wiskunde - Examencommissie Secundair Onderwijs (middenjury, 2015-2018)
  • Leerkracht Wiskunde - Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls (Laken) (2015-2019)

Contact
filip.moons@uantwerpen.be
+32 494 03 43 83

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel
  • FWO strateg. onderzoeksbeurs

Contact

Stadscampus
Sint-Jacobstraat 2
S.Z.308
2000 Antwerpen
België
Tel. 032652271
filip.moons@uantwerpen.be