Onderzoeksgroep

Expertise

Dr. Francesca Cappelli voltooide in mei 2022 haar doctoraat in de milieuwetenschappen aan het Italiaanse Instituut voor Wateronderzoek van de Nationale Onderzoeksraad (IRSA-CNR), onder toezicht van Dr. Stefano Polesello. Het proefschrift was gericht op de studie van opkomende verontreinigende stoffen in de watercyclus door middel van geavanceerde screeningsmethoden op basis van vloeistofchromatografie gekoppeld aan hoge resolutie massaspectrometrie (LC-HRMS). Naast een kwantitatieve doelgerichte aanpak was het doel van het project het verkennen van innovatieve screeningsanalyses voor verdachte en niet-doelgerichte stoffen als mogelijke monitoringaanpak voor waterkwaliteitscontrole, met bijzondere belangstelling voor farmaceutische stoffen en PFAS's in verschillende waterige matrices (bv. afvalwater, grondwater, oppervlaktewater). Een van de interessante bevindingen van haar vorige onderzoek betreft de identificatie van farmaceutische producten die worden gebruikt voor de behandeling van COVID-19 in afvalwater en riviermonsters na een verdachte screening, en de studie van de milieueffecten als gevolg van het vrijkomen van deze verbindingen - die vóór de pandemie nooit zo veel werden gebruikt door de bevolking - in het aquatisch milieu. Nu is ze post-doc onderzoeker aan het Toxicologisch Centrum van de Universiteit Antwerpen met een bijzondere focus op de studie van PFASs door het toepassen van verdachte en niet-doelgerichte benaderingen in milieu- en menselijke monsters.