Frank Blockhuys

Hoofddocent

Onderzoek

Expertise

  • - Berekeningen van de eigenschappen van moleculen, oppervlakken en vaste stoffen m.b.v. kwantumchemische berekeningen - Kwantumchemische massaspectrometrie - Organische synthese van verbindingen met halfgeleidende en/of (niet-lineair) optische eigenschappen

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.